Censorsekretariatet for KU SUND
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Censor-it

Spørgsmål vedr. systemet, brugerdata, registrering mv.


Karina M. Gram

censor-it@ucsyd.dk
7266 5162

Specialområder:

 • Humanbiologi
 • Immunologi og Inflammation
 • Klinisk Biomekanik
 • Masteruddannelsen i Hovedpinesygdomme
 • Masteruddannelsen i Medicinsk Billeddiagnostik
 • Masteruddannelsen i Neurohabilitering
 • Masteruddannelsen i personlig medicin
 • Masteruddannelsen i Sexologi
 • Medicin
 • Medicin med Industriel Specialisering
 • Muskuloskeletal fysioterapi
 • Neurovidenskab

Specialområder:

 • Farmaci
 • Animal Science
 • Companion Animal Clinical Science
 • Dyrevidenskab
 • Husdyrvidenskab
 • Veterinærmedicin

Censorformandskabet

Spørgsmål om beskikkelse m.v.


Censorformandskabets sekretær

censorformandskab@sund.ku.dk

Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark

https://censormedicin.dk/


Censorformandskabet for Veterinær- og Husdyrvidenskab

https://sund.ku.dk/uddannelse/censor/vet/