Sund logo
Censorsekretariatet for KU SUND
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Censor-it

Spørgsmål vedr. systemet, brugerdata, registrering mv.


Ulla Arreborg


censor-it@ucsyd.dk
7266 5161

Censorformandskabet

Spørgsmål om beskikkelse m.v.


Martin Stampe Noer

Studiechef
masn@sund.ku.dk
3532 7098

Censorformandsskabet for lægeuddannelsen i Danmark

https://sund.ku.dk/uddannelse/censor/censormed/cen...


Censorformandskabet for Veterinær- og Husdyrvidenskab

https://sund.ku.dk/uddannelse/censor/vet/