Sund logo
Censorsekretariatet for KU SUND
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Du kan søge efterbeskikkelse som censor til Det Veterinær og Husdyrvidenskab Censorkorps til prøver med ekstern censur i beskikkelsesperioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Censorkorpset dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidatuddannelse i veterinærmedicin, bachelor i husdyrvidenskab, kandidatuddannelse i Animal Science og Masteruddannelsen i Companion Animal Clinical Science.

Hvis du har spørgsmål til uddannelserne og krav til censorer, er du velkommen til at kontakte Louise Berntsen, Københavns Universitet pr. e-mail:

louise.berntsen@sund.ku.dk.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du

velkommen til at kontakte Ulla Arreborg i Censorsekretariatet på direkte

telefon: 7266 5161 eller pr. e-mail: censor-it@ucsyd.dk

Link til hjemmeside for Censorkorps for Veterinær- og husdyrvidenskab

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.