Ku faelles
Censorsekretariatet for KU SUND
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Du kan søge efterbeskikkelse som censor til Det Veterinær og Husdyrvidenskab Censorkorps til prøver med ekstern censur i beskikkelsesperioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Censorkorpset dækker følgende uddannelser: bachelor og kandidatuddannelse i veterinærmedicin, bachelor i husdyrvidenskab, kandidatuddannelse i Animal Science og Masteruddannelsen i Companion Animal Clinical Science.

Hvis du har spørgsmål til uddannelserne og krav til censorer, er du velkommen til at kontakte Louise Berntsen, Københavns Universitet pr. e-mail:

louise.berntsen@sund.ku.dk.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Jette A. Møller i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5165 eller pr. e-mail: censor-it@ucsyd.dk

Link til hjemmeside for Censorkorps for Veterinær- og husdyrvidenskab

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999