Sund logo
Censorsekretariatet for KU SUND
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Ansøgningsskema - løbende efterbeskikkelse indenfor enkelte fagområder til Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark i beskikkelsesperioden 01-04-2018 til 31-03-2022

Læs mere om uddannelserne under Censorformandskabet for Censorkorpset for lægeuddannelsen i Danmark og udfyldelse af ansøgningsskemaet her - https://sund.ku.dk/uddannelse/censor/censormed/censorformandsskab_forside/


Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.